Phòng vật tư và trang thiết bị

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng kế hoạch cung ứng, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và thông dụng.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện in ấn các loại giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Đảm bảo duy trì hệ thống mạng Internet trong nhà trường.


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

 • Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
 • Đồng chí Nguyễn Tân An được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2015.


III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 1. Ths. Nguyễn Tân An, Phụ trách Phòng
 2. Ds. Đặng Minh Thúy
 3. Dstc. Lã Quang
 4. Cn. Nguyễn Tiến Khoa
 5. Cn. Hoàng Thị Sâm


Ths. Nguyễn Tân An, Phụ trách Phòng
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook