//

Danh mục các quy trình đảm bảo chất lượng tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

                  DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
             TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG
 
TT Tên quy trình Mã số
1 Quy trình lựa chọn, in sao đề thi kết thúc môn học QT01/KTKĐCL
2 Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học (nội dung lý thuyết) theo hình thức thi viết QT02/KT&ĐBCL
3 Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học (nội dung lý thuyết) theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính QT03/KT&ĐBCL
4 Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo QT04/KTKĐCL
5 Quy trình chỉnh sửa, bổ sung Chương trình đào tạo QT05/KTKĐCL
6 Quy trình đánh giá điểm rèn luyện của HSSV QT06/CTHSSV
7 Quy trình khảo sát việc làm của sinh viên sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp QT07/CTHSSV
8 Quy trình tuyển sinh QT08/QLĐT-KHCN&HTQT
9 Quy trình Đăng ký khối lượng học tập QT09/QLĐT-KHCN&HTQT
10 Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo QT10/QLĐT-KHCN&HTQT
11 Quy trình xét điều kiện dự thi chuyên đề tốt nghiệp QT11/QLĐT-KHCN&HTQT
12 Quy trình đánh giá kết quả môn học của người học QT12/QLĐT-KHCN&HTQT
13 Quy trình in và cấp phát văn bằng, chứng chỉ QT13/QLĐT-KHCN&HTQT
14 Quy trình Khảo sát doanh nghiệp về chương trình đào tạo QT14/ĐT
15 Quy trình lựa chọn giáo trình đào tạo QT15/KTKĐCL
16 Xét công nhận tốt nghiệp QT16/QLĐT-KHCN&HTQT
17 Viết giáo trình đào tạo QT17/BMQL&KTD
18 Đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp QT18/TCCB
19 Quy trình phúc khảo bài thi kết thúc môn học QT19/KTKĐCL
20 Quy trình buộc thôi học HSSV QT20/CTHSSV
21 Quy trình nhập học QT21/CTHSSV
22 Quy trình Bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên QT22/QLĐT-KHCN&HTQT
23 Xét duyệt/nghiệm thu đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học cấp trường QT23/ QLKHCN&HTQT
24 Thanh toán tiền làm ngoài giờ QT24/TCKT
25 Thanh toán bồi dưỡng làm ngoài giờ QT25/TCKT
26 Thanh toán công tác phí QT26/TCKT
27 Thu học phí QT27/TCKT
28 Thanh toán mua sắm, sửa chữa có giá trị dưới 20 triệu đồng QT28/TCKT
29 Thanh toán mua sắm, sửa chữa có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu QT29/TCKT
30 Giải quyết chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau QT30/TCCB
31 Giải quyết chế độ hưu trí QT31/TCCB
32 Giải quyết chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản QT32/TCCB
33 Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp QT33/TCCB
34 Giải quyết thôi việc đối với viên chức QT34/TCCB
35 Quy trình tiếp nhận HSSV khu nội trú QT35/CTHSSV
36 Xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, xét phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức QT36/TCCB
37 Tổ chức thực tập ngoài trường cho sinh viên QT37/QLĐT-KHCN&HTQT
38 Tổ chức thực hành bù, thực hành lại cho sinh viên QT38/QLĐT-KHCN&HTQT
39 Quy trình xin trở lại học tập của HSSV QT39/CTHSSV
40 Biên soạn và chỉnh sửa đề cương chi tiết môn học QT40/BMNN
41 Quy trình xin thôi học của HSSV QT41/CTHSSV
42 Soạn giáo án lý thuyết QT42/BMYS
43 Soạn giáo án thực hành QT43/BMHH
44 Thông qua giáo án hàng tuần QT44/BMYS
45 Dự giờ góp ý cho giảng viên QT45/BMYS
46 Soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm QT46/BMNN
47 Chỉnh sửa, bổ sung bộ câu hỏi trắc nghiệm QT47/BMHD
48 Giới thiệu đề thi kết thúc môn học QT48/BMNN
49 Tiếp nhận kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn học của các khóa lớp và  phân công cán bộ coi thi QT49/BMNN
50 Tổ chức thi kết thúc môn học
(nội dung thực hành)
QT50/BMHD
51 Bảo quản trang thiết bị QT51/BMDL
52 Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị QT52/VT-TTB
53 Sửa chữa trang thiết bị QT53/VT-TTB
54 Cấp phát vật tư thông dụng QT54/VT-TTB
55 Cấp phát vật tư chuyên dụng QT55/VT-TTB
56 Quy trình giao nhận bài thi lý thuyết và cập nhật điểm thi kết thúc môn học QT56/KT&ĐBCL

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook