//

Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy lý thuyết, thực hành Khóa 11,12,13 của Giảng viên

Sinh viên click vào Đánh giá để tham gia đánh giá về hoạt động giảng dạy các môn lý thuyết và thực hành của Giảng viên
 

Khóa 11 DSCĐ CQ

STT

Môn học

Link

01.

Dược lâm sàng

Đánh giá

02.

Kỹ năng giao tiếp bán hàng

Đánh giá

03.

Marketing dược

Đánh giá

04.

Pháp luật

Đánh giá

Khóa 12 DSCĐ CQ

05.

Lý thuyết Bào chế

Đánh giá

06.

Tiếng anh chuyên ngành

Đánh giá

07.

Đảm bảo chất lượng & QLTTT

Đánh giá

08.

Thống kê Y dược

Đánh giá

09.

Hóa dược - Dược lý 2

Đánh giá

10.

Thực hành Bào chế

Đánh giá

11.

Thực hành Hóa dược - Dược lý 2

Đánh giá

Khóa 13 DSCĐ CQ

12.

Giáo dục chính trị 2

Đánh giá

13.

Vật lý đại cương

Đánh giá

14.

Giải phẫu sinh lý

Đánh giá

15.

Hóa phân tích

Đánh giá

16.

Tiếng anh 2

Đánh giá

17.

Thực vật

Đánh giá

18.

Tin học 2

Đánh giá 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook