Quy chế 40 về Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp Hệ CQ

Năm 2007, Bô Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế 40 về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế 25 về đào tạo Đại học và Cao đẳng

Năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế 25 về đào tạo Đại học và Cao đẳng (kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook