Phòng Trang vật tư và trang thiết bị

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Trang vật tư và trang thiết bị - 05-08-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:             - Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.             - Xây dựng kế hoạch cung ứng, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị, vật tư...

Cán bộ phòng Trang thiết bị dạy học

Phòng Trang vật tư và trang thiết bị - 20-07-2011

  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC   ThS Trương Hải Nam, Phụ trách Phòng   Cán bộ, viên chức phòng trang thiết bị dạy học       - ThS Trương Hải Nam, Phụ trách Phòng  - DS Đặng Minh Thúy   - Cn Nguyễn Tiến Khoa   - Cn Hoàng Thị...