Tư liệu truyền thống

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 1965 - 1990

Tư liệu truyền thống - 15-07-2011

Ban Giám hiệu (1979) gồm ông Lê Thanh Tùng (Hiệu trưởng), ông Nguyễn Chúc (Phó hiệu trưởng) và bà Phạm Thị Ngân (Phó hiệu trưởng)   Ban chấp hành công đoàn trường (1978)   Phòng Tổ chức cán bộ (1978)   Phòng Quản trị (1978)   Bộ môn Bào chế (1978)   Bộ môn Hoá...