Đảng uỷ

Đảng bộ nhà trường

Đảng uỷ - 18-07-2011

ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG           Đảng bộ Trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hải Dương, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của...