//

Trung tâm Thông tin – Thư viện

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN:

Thư viện Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương. Có diện tích 210 m² trong đó có 02 phòng đọc diện tích 140 m², hạ tầng thông tin hiện đại, đồng bộ; nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng với 998 đầu sách trong đó đã có nhiều đầu giáo trình đã được xuất bản qua Nhà xuất bản Giáo dục, hơn 6903 bản sách bao gốm giáo trình, sách tham khảo, sách hướng dẫn, các đề tài khoa học và nhiều loại báo, tạp chí phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường; Thư viện đã có hệ thống máy tính kết nối Internet thuận lợi cho hoạt động tra cứu thông tin.
 

1. Chức năng:

 • Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, NCKH, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu, dữ liệu hiện có trong thư viện; 

2. Nhiệm vụ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và của Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ tư liệu của thư viện trong Nhà trường; 
 • Thu thập, bổ sung, cập nhật nguồn thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và NCKH của Nhà trường; Nhận và lưu trữ các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình NCKH đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, các dạng tài liệu khác của Nhà trường; Thu nhận khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giáo viên, giảng viên và HSSV các ấn phẩm tài trợ, biếu, tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện trong nước và quốc tế.
 • Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, quản lí tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin; xây dựng các cơ sở dữ liệu;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và quy định của pháp luật; quản lý, hướng dẫn các đơn vị, CBNV và HSSV thực hiện đúng việc quản lý, cập nhật và đăng tải thông tin trên mạng theo quy định của Nhà trường;
 • Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KHCN tiên tiến vào công tác thông tin, thư viện. Tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên tra cứu thông tin cho NCKH.
 • Quản lý, cấp phát tài liệu, giáo trình, cho cán bộ, giảng viên và HSSV;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường phân công.


II. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:
 

Đồng chí Hoàng Thị Sâm - Cán bộ Phòng Vật tư và trang thiết bị - Phụ trách trung tâm thông tin thư viện

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook