//

Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng

I. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu cho hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, tham gia giám sát đào tạo trong nhà trường
 • Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định và kiểm định chất lượng.
 • Tổ chức làm đề thi, thẩm định đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn đề thi cho tất cả các kỳ thi do Trường tổ chức.
 • Tổ chức thanh tra giám sát đào tạo và giám sát các kỳ thi.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng.
 • Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên, hướng dẫn các bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau.
 • Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp…
 • Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng theo điều động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .
 • Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.
 • Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của nhà Trường.
 • Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước. 
 • Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà Trường giao.

II.  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Đồng chí Trương Hải Nam được Bộ trưởng Bộ Y Tế tặng bằng khen năm 2015 và Công đoàn Y Tế Việt Nam tặng kỷ niệm chương :"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2011. Được Công đoàn Y Tế Việt Nam tặng Bằng khen nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 1. Ths. Trương Hải Nam, Trưởng phòng

 2. Ths. Từ Thị Minh Phương, Giảng viên               

 3. Ths. Phạm Nam Phong, Chuyên viên

 4. CN. Vũ Thị Hồng Vân

 5. Ths. Nguyễn Tiến Sơn, Giảng viên

 6. Ths.Nguyễn Thị Kiều Thu , Giảng viên 


Ths. Trương Hải Nam, Trưởng phòng
 
Cán bộ phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook