//

Phòng Tài chính Kế toán

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch về hoạt động tài chính, kế toán; dự toán thu, chi theo quy định;
- Xây dựng, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm;
- Thực hiện các nghiệp vụ về tài chính, kế toán theo quy định;
- Giám sát các khoản thu, chi tài chính; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản trong nhà trường;

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, phòng đã  đạt danh hiệu  “Tập thể lao động xuất sắc” , được Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen:
 * Danh hiệu tập thể (Từ năm 2014 đến nay)
- Năm học 2014 - 2015: Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2016 - 2017: Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
- Năm học 2017 - 2018: Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
- Năm học 2018 - 2019: Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
- Năm học 2019 - 2020: Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
- Năm học 2020 - 2021: Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen
- Năm học 2021 – 2022: Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
- Năm học 2022 – 2023: Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
* Danh hiệu cá nhân của cán bộ phòng
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Dược Trung ương Hải Dương
- Đồng chí Bùi Kim Dung nhiều năm liền được Công đoàn Y tế Việt Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao , góp phần vào sự nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.
 
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
        

Trưởng phòng:
Ths. Bùi Kim Dung
Điện thoại: 0984.045.281
Email: buithuydungcdd@gmail.com
 
CN. Lê Thị Thu Bình
Điện thoại: 0982.56.2287
Email: lethubinh228@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Thúy Duyên Điện thoại: 0973.052.647
Email: thuyduyenhd@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Lan Phương Điện thoại: 0972.223.266
Email: phuongaob89@gmail.com
CN. Lê Minh Hoàng
 
Điện thoại: 0988.937.968
Email: leminhhoangdkvt@gmail.com
 

Trưởng phòng:
Ths.  Bùi Kim Dung
 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook