//

Phòng Quản lý Đào tạo - KHCN và HTQT

I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
1. Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tổ chức, triển khai và quản lý hoạt động đào tạo, bao gồm việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, quản lý chất lượng dạy và học. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ; triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học công nghệ của Trường. Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế; tổ chức, chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ:
a) Nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo:
-  Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về công tác đào tạo.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo của các loại hình đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch dạy học, tiến độ dạy học, tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch và tiến độ dạy học.
- Quản lý kết quả học tập, đánh giá chất lượng đào tạo.
- Quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.
- Tổ chức cho HSSV thực tế cơ sở, thực tập tốt nghiệp.
- Phối hợp với các phòng, bộ môn tổ chức cho giảng viên tham gia hội giảng, Hội học, thi Olympic …, các hoạt động ngoại khóa.
- Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu và công tác thống kê, báo cáo liên quan đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo theo qui định.
b. Quản lý khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế:
- Tư vấn, xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản khoa học công nghệ trong Trường.
- Tham mưu, xây dựng và bảo vệ các chương trình và kế hoạch về nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Hàng năm, tổ chức đăng ký, xét duyệt, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
- Hỗ trợ các đơn vị trong Trường lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp với các bên liên quan giám sát tiến độ thực hiện, mức độ thực tế sử dụng vật tư, thiết bị, nguyên liệu của các đề tài, sáng kiến để các hoạt động nghiên cứu khoa học có thể triển khai hiệu quả, đúng hạn theo quy định.
- Phối hợp với các bên liên quan xây dựng các phương án thử nghiệm, tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lao động, sản xuất, đào tạo, giảng dạy đời sống.
- Phối hợp với các bên liên quan lập kế hoạch tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học tại Trường.
- Thực hiện tổ chức, quản lý, triển khai công tác thông tin khoa học, công nghệ theo quy định.
- Tham gia đề xuất trong việc lựa chọn đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học tham dự các Hội nghị khoa học trong và ngoài nước.
c) Công tác hợp tác quốc tế:
- Xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch
- Tổ chức triển khai các chương trình hợp tác quốc tế của Trường:
- Phối hợp với các bên liên quan tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại, trao đổi sinh viên; làm thủ tục tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài khi đến học tập và thực tập tại Trường dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác hợp tác quốc tế của Trường.
- Quảng bá hình ảnh và hoạt động của Nhà trường: cung cấp các thông tin hợp tác quốc tế thường xuyên để cập nhật trên hệ thống trang Website của Trường, tờ rơi bằng tiếng Anh, slide giới thiệu về Trường.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, Phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế liên tục đạt danh hiệu  “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm, được Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen:
* Danh hiệu tập thể (Từ năm 2011 đến nay)
Năm học 2011-2012 Tập thể lao động xuất sắc
Năm học  2012 - 2013 Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ Y tế
Năm học  2013 -2014 Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ Y tế
Năm học  2014 - 2015 Tập thể lao động xuất sắc
Năm học  2015 - 2016 Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Năm học  2016 - 2017 Tập thể lao động xuất sắc
Năm học  2017 - 2018 Tập thể lao động xuất sắc
Năm học 2018 - 2019 Tập thể lao động xuất sắc
Năm học 2019 -2020 Tập thể lao động xuất sắc
Năm học  2020 -2021 Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ Y tế
Năm học 2021- 2022 Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Năm học 2022-2023 Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ Y tế

* Danh hiệu cá nhân của giảng viên Bộ môn
- Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương

- Bằng khen của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Dược Trung ương Hải Dương

III. ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA PHÒNG
 • Ths. Nguyễn Thị Dịu - Trưởng phòng
 • Ths. Nguyễn Vũ Cẩm Giang - Phó trưởng phòng
 • Ths. Vũ Thị Xuân
 • Ds. Phạm Lý Hà
 • DSĐH. Nguyễn Thị Mai Anh
 • DSĐH. Đỗ Thị Dung
 • CN. Lê Trọng Mạnh


Ths. Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng

Ths. Nguyễn Vũ Cẩm Giang - Phó trưởng phòng


 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook