//

Phòng Công tác học sinh sinh viên

I. Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng: Tham mưu, đề xuất và giúp cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ công tác HSSV trong Nhà trường. Tổ chức, thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng, phối hợp giúp đỡ HSSV học tập, rèn luyện trong suốt thời gian học tập tại trường. Thực hiện các chế độ chính sách cho HSSV, tổ chức, hướng dẫn HSSV tham gia các hoạt động chính trị xã hội; quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định.
2. Nhiệm vụ
Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền: Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tuyên truyền phổ biến pháp luật; tạo điều kiện, giúp đỡ HSSV phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; Giáo dục thể chất...
Công tác quản lý học sinh, sinh viên: Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định. Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến HSSV. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của HSSV; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, sinh viên; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV. Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.
Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho HSSV. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu Nhà trường.
Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với HSSV: Tư vấn cho HSSV xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn,… Giáo dục kỹ năng mềm và kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho HSSV. Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV. Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về HSSV, thực trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
II. Những thành tích nổi bật của đơn vị
1. Thành tích của tập thể
- Tập thể phòng Công tác HSSV liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” và “Tập thể Lao động xuất sắc” trong các năm học;
- Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm: 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015;
- Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc do đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác Y tế năm học 2018 - 2019.
- Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm học 2021 - 2022, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.
2. Thành tích của các cá nhân
2.1. Đồng chí Vũ Thị Hà - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng
- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường, năm học 2004-2005, 2010-2011, 2015-2016;
- Danh hiệu Lao động tiến tiến các năm học, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua các năm học 2004 - 2005, 2010 - 2011, 2015 - 2016;
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương, Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.
- Danh hiệu Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giai đoạn 2010 - 2020
- Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.
2.2. Đồng chí Nguyễn Văn Mẫu, Phó trưởng phòng
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2005-2006
- Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, năm học 2016 - 2017, 2020 - 2021
2.3. Hoàng Thị Quỳnh Ngân:
- Năm học 2018 - 2019: Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học”, các năm học 2018 - 2019.
- Năm học 2019 - 2020:
+ Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương vì Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Hải Dương năm 2020
+ Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học khối Đại học, Cao đẳng”
- Năm học 2020 - 2021:
+ Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021”
- Năm học 2022 - 2023:
+ Bẳng khen của BCH Hội sinh viên tỉnh Hải Dương vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023”
2.4. Vũ Đức Cảnh: Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.
2.5. Nguyễn Thị Hảo:
- Giấy khen do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tặng.
- Giấy khen do BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tặng.
 
III. Đội ngũ cán bộ đương nhiệm 


TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Vũ Thị Hà Phó trưởng phòng,
phụ trách phòng
0912.838.790 vuhadhd@gmail.com
2 Nguyễn Văn Mẫu Phó trưởng phòng 0912.172.688 nguyenvanmau@gmail.com
3 Hoàng Thị Quỳnh Ngân Cán sự 0374.635.536 hoangquynhngan91@gmail.com
4 Lê Thị Mai Y Nguyên Dược hạng IV 0986.842.555 lemaiynguyen@gmail.com
5 Vũ Đức Cảnh Y sĩ 0962.548.939 vuduccanhcdd@gmail.com
6 Nguyễn Thị Hảo Nhân viên 0862.000.468 haonguyen.hccp@gmail.com
 
    
Ths. Vũ Thị Hà - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Công tác HSSV 

 
Ths. Nguyễn Văn Mẫu - Phó trưởng phòng CTHSSV


Tập thể viên chức phòng Công tác HSSV


Tập thể nữ viên chức phòng Công tác HSSV


 
 
 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook