//

Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Nhà trường theo quy định, gồm:
+ Giảng dạy các môn học/ mô đun: Tổ chức quản lý và Pháp chế Dược; Kinh tế và Quản trị kinh doanh Dược; Marketing Dược; Kỹ năng giao tiếp bán hàng Dược phẩm cho trình độ cao đẳng; Môn Quản lý dược; Bảo quản Thuốc - Dụng cụ y tế cho trình độ trung, sơ cấp.
+ Xây dựng chương trình đào tạo; biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, học liệu của ngành nghề đào tạo theo từng trình độ và hình thức đào tạo thuộc bộ môn mình quản lý;
+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun liên quan;
+ Tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
- Hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn;
- Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong bộ môn và tham gia đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý trong Trường;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc bộ môn;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của bộ môn;
 
 
 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
 
* Tập thể:
Tập thể Bộ môn nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”, được Bộ trưởng Bộ Y tế, Công đoàn ngành Y tế tặng bằng khen các năm từ 2012-1021.
* Cá nhân:
- Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế.
- Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương.
- Năm 2012, Bộ môn cử giảng viên tham gia hội thi "Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y - Dược Việt Nam lần thứ XVI" đã đạt Giải Ba.
           
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
DSCK I. Nguyễn Xuân Hùng Trưởng bộ môn
TS. Trần Bá Kiên Hiệu trưởng - Giảng viên kiêm nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Dịu Trưởng phòng đào tạo - Giảng viên kiêm nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Yến Giảng viên cơ hữu
ThS. Nguyễn Thị Nhàn Giảng viên cơ hữu - Phụ trách ĐBCL
ThS. Vũ Thị Hường Giảng viên cơ hữu
DS. Phạm Thị Vân Giảng viên cơ hữu
ThS. Dương Ánh Tuyết Giảng viên cơ hữu
 

DSCKI Nguyễn Xuân Hùng,Trưởng bộ môn


Cán bộ bộ môn và Ban giám hiệu

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook