//

Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Tiếng Anh và Tin học.
- Giảng dạy lý thuyết các môn học Tiếng Anh 1, 2, 3, 4.
- Giảng dạy tích hợp các môn Tin học 1, 2.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn đảm nhiệm.
- Biên soạn Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy tính.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc bộ môn
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của bộ môn

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, bộ môn liên tục đạt danh hiệu  “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm, được Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen:
 * Danh hiệu tập thể (Từ năm 2012 đến nay)
- Năm học 2011 – 2012: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2012 - 2013: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2013 - 2014: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Năm học 2014 - 2015: Bộ môn được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Năm học 2015 - 2016: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2016 - 2017: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Năm học 2017 - 2018: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2018 - 2019: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2019 - 2020: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2020 - 2021: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Năm học 2021 - 2022: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen.
- Năm học 2022 - 2023: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
* Danh hiệu cá nhân của giảng viên Bộ môn
- Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương

- Nhiều giảng viên của bộ môn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, có một giảng viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi" cấp quốc gia đó là cô giáo Đỗ Thanh Uyên.
 
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
        

Trưởng Bộ môn:
Ths. Vương Thị Liên
Điện thoại: 0776.373.333
Email: lien.ccd@gmail.com
Phó trưởng Bộ môn:
Ths. Nguyễn Văn Lợi
Điện thoại: 0904.160.390
Email: loitoantin @gmail.com
Ths. Nguyễn Thị Việt Nga Điện thoại: 0976.348.068
Email: ngacdd1972@gmail.com
Ths. Đỗ Thanh Uyên Điện thoại: 0977.916.890
Email: dothanhuyen89@gmail.com
Ths. Phạm Thị Hường Điện thoại: 0356.227.352
Email: tuanh17519@gmail.com
Ths. Nguyễn Thị Kiều Thu Điện thoại: 0976.848.516
Email: kieuthu.kt3@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Ngọc Mai Điện thoại: 0978.537.113
Email: nguyenthingocmai.ictu@gmail.com
Giảng viên kiêm nhiệm:
Ths. Nguyễn Tân An (Trưởng phòng Quản trị – Trang thiết bị)
Điện thoại: 0912.633.466
Email: nguyentanan.hccp@gmail.com
Giảng viên kiêm nhiệm:
CN. Lê Trọng Mạnh
Điện thoại: 0793.332.001
Email: manhle490@gmail.com
 


Trưởng Bộ môn:
Ths. Vương Thị Liên


Phó trưởng bộ môn:
Ths. Nguyễn Văn Lợi


Đội ngũ giảng viên bộ môn

 
 
 
 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook