//

Bộ môn Hoá học

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÔN HÓA HỌC
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hóa học và Hóa phân tích.
- Giảng dạy lý thuyết và thực hành học phần Hóa học(Hóa đại cương vô cơ, Hóa học Hữu cơ); Hóa phân tích.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn đảm nhiệm.
- Biên soạn Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy tính.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc bộ môn
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của bộ môn

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, bộ môn liên tục đạt danh hiệu  “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm, được Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen:
 * Danh hiệu tập thể (Từ năm 2014 đến nay)
- Năm học 2014 - 2015: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2016 - 2017: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
- Năm học 2017 - 2018: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
- Năm học 2018 - 2019: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
- Năm học 2019 - 2020: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
- Năm học 2020 - 2021: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
- Năm học 2021 – 2022: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Năm học 2022 – 2023: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen
* Danh hiệu cá nhân của giảng viên Bộ môn
- Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương

- Bằng khen của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Dược Trung ương Hải Dương
- Nhiều giảng viên của bộ môn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, có một giảng viên đạt danh hiệu  "Giáo viên dạy giỏi" cấp quốc gia đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Linh – Trưởng Bộ môn
 
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
        

Trưởng Bộ môn:
Ths. Nguyễn Ngọc Linh
Điện thoại: 09169.2222.8
Email: nguyenngoclinhtphd@gmail.com
 
Ths. Phạm Văn Mừng
Điện thoại: 0904.131.977
Email: mungcdd @gmail.com
Ths. Nguyễn Kim Suyến Điện thoại: 0977.121.983
Email: nguyenkimsuyen86@gmail.com
TS. Nguyễn Văn Tuấn Điện thoại: 0981.870.259
Email: nguyentuan0186@gmail.com
Giảng viên kiêm nhiệm:
Ths. Bùi Xuân Khoa(Phó hiệu trưởng)
Điện thoại: 
Email:
Giảng viên kiêm nhiệm:
Ths. Nguyễn Văn Mẫu(Phó phòng Công tác HS-SV)
Điện thoại: 
Email: 
Giảng viên kiêm nhiệm:
Ths. Từ Thị Minh Phương
Điện thoại: 
Email:
Dược hạng IV
Trần Thị Hoa
Điện thoại:
Email:
 
 
Trưởng bộ môn: 
Ths. Nguyễn Ngọc Linh 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook