//

Bộ môn Dược liệu

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÔN DƯỢC LIỆU
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Thực vật và Dược liệu.
- Giảng dạy lý thuyết và thực hành học phần Đọc viết tên thuốc, Thực vật, Dược liệu, Dược liệu tự chọn và Kỹ năng bán hàng dược phẩm.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn đảm nhiệm.
- Biên soạn Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm trên máy tính.
- Tham gia chủ nhiệm, thư ký, thành viên chính  đề tài cấp cơ sở, cấp tỉnh và công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược liệu.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc bộ môn
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, cập nhật các trang thiết bị hiện đại đáp ứng công tác đào tạo luôn sát với nhu cầu xã hội.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, bộ môn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm, được Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương, Công đoàn y tế Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen:
* Danh hiệu tập thể(Từ năm 2014 đến nay)
- Năm học 2014 - 2015: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
- Năm học 2015 - 2016: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
- Năm học 2017 - 2018: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
- Năm học 2018-2019: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
- Năm học 2019 - 2020: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
- Năm học 2020 - 2021: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
- Năm học 2021 – 2022: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Năm học 2022 – 2023: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen
* Danh hiệu cá nhân của giảng viên Bộ môn
- Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"
- Chiến sỹ thi đua của Bộ trưởng Bộ Y Tế
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Bằng khen của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Dược Trung ương Hải Dương
- Nhiều giảng viên của bộ môn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, có một giảng viên đạt danh hiệu  "Giáo viên dạy giỏi" cấp tỉnh đó là thầy giáo Đỗ Văn Khái – Trưởng Bộ môn
 
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
        

Trưởng Bộ môn:
Ths. DS. Đỗ Văn Khái
Điện thoại: 0983087512
Email: do.vankhaidhd@gmail.com
Giảng viên
Ths. NCS. Đỗ Thị Định
Điện thoại: 0962024604
Email: Dinhcdd@gmail.com
Giảng viên
Ths. NCS. Bùi Thị Duyên
Điện thoại: 0386446289
Email: buithiduyen123cdd@gmail.com
Giảng viên
Ths.DS. Vũ Thị Minh Thu
Điện thoại: 0984144968
Email: vuthu01051985@gmail.com
Giảng viên
DS. Nguyễn Thị Hoàng Quyên
Điện thoại: 0979027981
Email: hoangquyenhd94@gmail.com
Giảng viên kiêm nhiệm:
Ths. DS CKII. Nguyễn Thị Thanh Nhài
Điện thoại: 
Email: 
Dược hạng IV
Nguyễn Thị Hương Liên
Điện thoại:
Email:
 

Ths. Đỗ Văn Khái, Trưởng Bộ môn 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook