//

Bộ môn Hóa dược

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÔN HÓA DƯỢC
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Dược lý – Dược lâm sàng và Kiểm nghiệm thuốc;
- Giảng dạy các môn học: Hóa dược – Dược lý 1, Hóa dược – Dược lý 2, Dược lâm sàng, chuyên đề tự chọn Hóa dược – Dược lý – Dược lâm sàng, Kiểm nghiệm;
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn đảm nhiệm;
- Biên soạn tài liệu giảng dạy và đánh giá sinh viên: Giáo trình, Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc bộ môn;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của bộ môn;

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, bộ môn liên tục đạt danh hiệu  “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm, được Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen:
 * Danh hiệu tập thể (Từ năm 2014 đến nay)
- Năm học 2014 - 2015: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Năm học 2016 - 2017: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bằng khen của  UBND tỉnh Hải Dương.
- Năm học 2017 - 2018: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
- Năm học 2019 - 2020: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc UBND tỉnh Hải Dương
- Năm học 2021 – 2022: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Năm học 2022 – 2023: Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Y tế.
* Danh hiệu cá nhân của giảng viên Bộ môn
- Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương

- Nhiều giảng viên của bộ môn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, có một giảng viên đạt danh hiệu  "Giáo viên dạy giỏi" cấp quốc gia.
 
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
        

STT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
1 Trưởng Bộ môn:
Ths. Quách Thị Lê Hà
2 Ths. Nguyễn Thị Hoa
3 ThS. Nguyễn Thị Lai
4 Ds. Trương Hồng Hạnh
5 Ds. Nguyễn Thị Thanh Hà
6 Giảng viên kiêm nhiệm:
Ts. Nguyễn Thị Hường (Chủ tịch Hội đồng trường)
7 Giảng viên kiêm nhiệm:
Ds. Phạm Lý Hà (Chuyên viên phòng QL ĐT KHCN & HTQT )
8 Kỹ thuật viên Dược hạng IV
Bùi Thúy Thi
9 Kỹ thuật viên
Vũ Thị Bích Ngọc


Trưởng bộ môn:
Ths. Quách Thị Lê Hà


 
 
 
 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook