//

Bộ môn Khoa học cơ bản

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN KHAO HỌC CƠ BẢN

1. Chức năng: Trực tiếp tổ chức quản lý việc giảng dạy của giảng viên trong bộ môn theo kế hoạch đào tạo; quản lý chất lượng giảng dạy, học tập và công tác bồi dưỡng, xây dựng bộ môn; trực tiếp giảng dạy lý thuyết, thực hành, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng các môn học do bộ môn phụ trách; tham gia Hội giảng - Hội học, Hội thảo, nghiên cứu khoa học, cải tiến mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy.
2. Nhiệm vụ:
- Trực tiếp quản lý nhà giáo và nhân viên thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng; chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trong việc lập kế hoạch, phân công giáo viên, giảng viên giảng dạy; đề xuất mời nhà giáo thỉnh giảng thực hiện chương trình giảng dạy các môn học thuộc bộ môn phụ trách.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy học tập và chủ trì tổ chức quá trình giảng dạy các môn học chung các lớp hệ cao đẳng bao gồm: Giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh, toán học, vật lý.
- Giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành cho học sinh, sinh viên trong tuần giáo dục công dân đầu khóa và các giờ giảng của mỗi giáo viên lên lớp.
- Tổ chức biên soạn, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện giáo trình, bài giảng lý thuyết, thực hành cho phù hợp; chủ động tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, bài thực hành; về nội dung và hình thức kiểm tra, thi hết môn, thi tốt nghiệp.
- Tham gia hội đồng xét tốt nghiệp cho học sinh - sinh viên.
- Tổ chức ôn luyện cho sinh viên tham dự các cuộc thi OLYMPIC các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các giải thể thao.
- Phối hợp huấn luyện dân quân tự vệ, quốc phòng-an ninh.
- Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học do bộ môn quản lý.
- Lập kế hoạch về bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhà giáo, đề xuất nhu cầu tuyển dụng của bộ môn. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo của bộ môn;
- Trực tiếp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên và nhà giáo của bộ môn.
- Tổ chức đánh giá nhà giáo, đánh giá viên chức và người lao động của bộ môn vào cuối năm học.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của bộ môn, báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết các công tác, hoạt động của bộ môn vào cuối mỗi năm học.
- Chủ động phối hợp, cộng tác với các đơn vị trong trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung của nhà trường. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
II. GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN
 
1 Ths. Đinh Thị Ngọc Bích Trưởng Bộ môn
2 Ths. Lê Duy Bình Giảng viên môn GDCT
3 Ths. Đinh Thị Thanh hải Giảng viên môn GDCT
4 Ths. Vũ Văn Huy Giảng viên môn Vật lý
5 CN. Phan Thị Hoàng Anh Giảng viên môn Thống kê Y Dược
6 Ths. Nguyễn Đức Mạnh Giảng viên môn GDTC
7 Ths. Nguyễn Tiến Sơn Giảng viên môn GDTC
8 Ths. Trần Thị Hải Duyên GV kiêm nhiệm giảng dạy môn Pháp luật
9 TS. Nguyễn Hải Trung GV kiêm nhiệm giảng dạy môn GDCT
10 Ths. Nguyễn Vũ Cẩm Giang GV kiêm nhiệm giảng dạy môn GDCT
11 Ths. Vũ Thị Hà GV kiêm nhiệm giảng dạy môn GDCT
 
III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Danh hiệu tập thể
Tập thể Bộ môn được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2016-2017, 2020-2021.
Nhiều năm từ 2016-2023 Bộ môn luôn đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc” và danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”

2. Danh hiệu cá nhân
Các giảng viên trong bộ môn đã được tặng
- Kỷ niệm chương “vì sức khỏe nhân dân”
- Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”
- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế
- Bằng khen UBNG tỉnh Hải Dương
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp trường
 
 
 
ThS.  Đinh Thị Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn
 
Tập thể giảng viên bộ môn Khoa học cơ bản
 
 
 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook