Phòng Quản lý Đào tạo - KHCN và HTQT

I. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ:
1. Hoạt động đào tạo
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường.
 • Tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Bộ Y tế về công tác đào tạo;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo;
 • Tổ chức thực hiện công tác thực tế cơ sở; thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở ngoài trường.
 • Ủy viên thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp;
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tá quốc tế:
 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), và Hợp tác quốc tế (HTQT) của Trường.
 • Xây dựng kế hoạch về hoạt động NCKH; giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch NCKH trong Nhà trường.
 •  Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) của Nhà trường. 
 •  Tham gia thực hiện các Dự án của nhà trường
 •  Tham gia các Hội nghị Khoa học về Y dược trong và ngoài nước.

II.  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Tập thể phòng liên tục được được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”; được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen: giai đoạn 2000 – 2005; năm học 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2012 – 2013; 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2020 - 2021.

III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 • Ths. Nguyễn Thị Dịu - Trưởng phòng
 • Ths. Nguyễn Vũ Cẩm Giang - Phó trưởng phòng
 • Ths. Dương Ánh Tuyết
 • Ths. Phạm Lý Hà
 • Ds. Đặng Xuân Nguyên
 • DsCĐ. Nguyễn Thị Mai Anh
 • DsCĐ. Đỗ Thị Dung


Ths. Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng

Ths. Nguyễn Vũ Cẩm Giang - Phó trưởng phòng


 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook