Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1. Chức năng:
           Trực tiếp tổ chức quản lý việc giảng dạy môn Tiếng Anh – Tin học của giảng viên trong bộ môn theo kế hoạch đào tạo; quản lý chất lượng giảng dạy, học tập và công tác bồi dưỡng, xây dựng bộ môn; trực tiếp giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành, thực tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng các môn học do bộ môn phụ trách; tham gia Hội giảng - Hội học, Hội thảo, nghiên cứu khoa học, cải tiến mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy.

2. Nhiệm vụ:

- Trực tiếp quản lý nhà giáo và nhân viên thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng; chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trong việc lập kế hoạch, phân công giáo viên, giảng viên giảng dạy; đề xuất mời nhà giáo thỉnh giảng thực hiện chương trình giảng dạy các môn học thuộc bộ môn phụ trách.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy học tập và chủ trì tổ chức quá trình giảng dạy các môn học Tiếng Anh, Tin học cho các khóa lớp.

- Tổ chức biên soạn, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện giáo trình, bài giảng lý thuyết, thực hành cho phù hợp; chủ động tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, bài thực hành; về nội dung và hình thức kiểm tra, thi hết môn.

- Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thực hành thí nghiệm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học do bộ môn quản lý.

- Lập kế hoạch về bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhà giáo, đề xuất nhu cầu tuyển dụng của bộ môn. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo của bộ môn;

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm phát huy thế mạnh của bộ môn.

- Tham gia vào các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác quốc tế của nhà trường.

- Trực tiếp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên và nhà giáo của bộ môn.

- Tổ chức đánh giá nhà giáo, đánh giá viên chức và người lao động của bộ môn vào cuối năm học.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của bộ môn, báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết các công tác, hoạt động của bộ môn vào cuối mỗi năm học.

- Chủ động phối hợp, cộng tác với các đơn vị trong trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung của nhà trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
- Bộ môn liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động xuất sắc", được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen. Các giảng viên trong bộ môn cũng được tặng bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam; Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.
- Bộ môn có nhiều giảng viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
- Ths. Vương Thị Liên, Trưởng Bộ môn
- Ths. Nguyễn Thị Việt Nga
- Ths. Đỗ Thanh Uyên
- CN. Phạm Thị Hường
- Ths. Nguyễn Văn Lợi
- Ths. Nguyễn Thị Kiều Thu
- KS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

 


Ths. Vương Thị Liên, Trưởng Bộ môn

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook