//

Sứ mệnh lịch sử, Mục tiêu, Quy mô đào tạo

1. Sứ mạng

          Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương là cơ sở đào tạo công lập, có sứ mạng tiên phong trong đào tạo đội ngũ nhân lực Dược trình độ cao đẳng  có chất lượng cao, giỏi về tay nghề và có đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với nhu cầu xã hội, có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế; là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh  và dịch vụ trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.   


 

2. Mục tiêu phát triển

a/  Mục tiêu chung
- Đến năm 2030, xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương trở thành trường chất lượng cao, đa ngành, có nghề dược là nghề trọng điểm cấp quốc tế.
- Định hướng đến năm 2035 thành lập trường Đại học Dược ứng dụng.


b/  Mục tiêu cụ thể

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, lĩnh vực  đào tạo dược nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.
-  Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, gắn với thực hành nghề nghiệp.
-  Đến năm 2025 thực hiện đánh giá ngoài, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng.
-  Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên theo tiêu chuẩn, tiêu chí của trường chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
- Hội đồng trường quản lý hiệu quả các hoạt động của nhà trường theo đề án đã được phê duyệt. 
- Xây dựng nguồn lực tài chính tiến tới tự chủ 50% vào năm 2025.
- Phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển sản xuất, phục vụ cho đào tạo, rèn luyện kĩ năng nghề cho người học gắn với thực hành nghề nghiệp.
- Đến năm 2023 thành lập Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực để phối hợp đào tạo thực hành cho người học, gắn đào tạo với thực tế nghề nghiệp. Đào tạo theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu của doanh nghiệp và theo địa chỉ gắn với thực hành và việc làm của người học sau tốt nghiệp.
- Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế với các trường, các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp trong khu vực, tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và tham gia dự án với các trường trong khu vực ASEAN và quốc tế.
- Hỗ trợ việc làm cho người học sau tốt nghiệp; ít nhất 80% người học có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo.


c/  Mục tiêu chất lượng

+.  Tỉ lệ HSSV tốt nghiệp từ 88% trở lên; tỉ lệ HSSV đủ điều kiện tiếp tục học từ 98% trở lên.
+. Tỉ lệ nhà giáo đạt chuẩn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 100%.
+. Có tối thiểu 08 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, trong đó có sinh viên tham gia làm nghiên cứu khoa học cùng với giảng viên. Có 01 đề tài NCKH cấp bộ, 02 đề tài NCKH cấp tỉnh và tối thiểu 03 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước. 
+. Mức hài lòng của HSSV về chất lượng giảng dạy tối thiểu là 80%.
+. Ít nhất 70% doanh nghiệp và các cơ sở Y tế được khảo sát hài lòng về mức độ đáp ứng nhu cầu kĩ năng tay nghề của HSSV do trường đào tạo.
+. Tỉ lệ HSSV ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo sau 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp tối thiểu là 80%.
+. Tiếp tục thực hiện tự đánh cơ sở GDNN và chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng theo Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng.
+. 100% các quy trình sau phê duyệt được vận hành, quản lý và giám sát đúng với quy định về bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

d/  Chính sách chất lượng

Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương cam kết:
+.  Đào tạo người học đáp ứng chuẩn đầu ra, cải tiến chương trình, đổi mới phương pháp dạy – học và quản lý đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực và từng bước hội nhập với giáo dục khu vực.
+. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào dạy – học và quản lý, hướng đến tiếp cận và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
+. Lấy người học làm trung tâm, luôn lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu người học; đảm bảo người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, cung cấp các dịch vụ tốt nhất để người học có những điều kiện thuận lợi phát triển năng lực bản thân.
+. Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo; cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động.
+. Xây dựng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương thành trường chất lượng cao và là cơ sở nghiên cứu, triển khai các ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh của ngành Dược.
+. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, tận tâm và có năng lực thực hiện tốt công tác, đáp ứng các tiêu chí trường chất lượng cao.
+. Tinh gọn bộ máy và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.
 

3. Triết lý giáo dục

-   Đào tạo chất lượng cao gắn liền với thực tiễn, lấy phục vụ cộng đồng làm định hướng phát triển.4. Giá trị cốt lõi: H- C- C- P

-  Học tập và sáng tạo

   Xây dựng môi trường giáo dục học tập theo hướng tự học, có khả năng tự nghiên cứu, lấy người học làm trung tâm,  đào tạo đội ngũ nhân lực dược có trình độ chuyên môn cao, giỏi về tay nghề và có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, có khả năng tư duy sáng tạo, thường xuyên nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng KHCN trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
Chất lượng tạo thương hiệu

  Lấy chất lượng đào tạo, sản phẩm dịch vụ nghiên cứu kinh doanh trong lĩnh vực dược là khâu then chốt trong việc xây dựng uy tín thương hiệu của nhà trường,   Thực hiện đào tạo đội ngũ nhân lực dược chất lượng cao, có uy tín với xã hội, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng Trường cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương trở thành trường chất lượng cao trong nước, tiến tới ngang tầm khu vực. Lấy chất lượng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên là giá trị chất lượng và thương hiệu của nhà trường.

- Chuyên nghiệp và Trách nhiệm
   Nhà trường có đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, có kiến thức năng lực nghề nghiệp, năng động sáng tạo, tận tâm, trách nhiệm, có kĩ năng thực hành chuyên nghiệp với hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng trường, trung tâm nghiên cứu- dịch vụ- sản xuất kinh doanh dược hiện đại, thông qua đó để đào tạo nhân lực dược có năng lực nghề nghiệp vững vàng, thực hành chuyên nghiệp, trách nhiệm và đạo đức với công việc, với nghề.
-  Phát triển và hội nhập

   Đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo, mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu  trong và ngoài nước xây dựng nhà trường phát triển bền vững và từng bước hội nhập hội nhập với khu vực và quốc tế.

5. Quy mô đào tạo

Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đào tạo các ngành nghề

 • Ngành Dược - Pharmacy, trình độ cao đẳng, trung cấp
 • Ngành Kỹ thuật Dược - Pharmaceutical engineering,  trình độ cao đẳng, trung cấp
 • Ngành Quản lý, huấn luyện sức khỏe -  Wellness Coaching and Health Management, trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
 • Các chương trình đào tạo thường xuyên từ 1- 3 tháng:
          + Huấn luyện viên sức khỏe - Health Coach

        + Huấn luyện viên sức khỏe dinh dưỡng – Nutrition Health Coach:
        + Huấn luyện viên sức khỏe vận động - FitnessHealth Coach
        + Huấn luyện viên sức khỏe sắc đẹp – Beauty Health Coach

 • Các chương trình đào tạo lại, đào tạo liên tục chuyên ngành Dược theo quy định của Bộ Y tế:

        + Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược theo Nghị định 54/NĐ-CP
        + Các chuyên đề GMP, GSP, GPP, GLP
        + Kỹ năng bán hàng dược
        + Kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc hợp lý
        + Marketing Dược
Quy mô  đào tạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển:
Giai đoạn 2020- 2025:
- Ngành Dược: 1500-2500/ năm
- Ngành Kỹ thuật Dược: 100-200/ năm
- Ngành Quản lý, huấn luyện sức khỏe: 500- 1000/ năm
- Dược sỹ đại học: 50 -100 / năm
- Các loại hình đào tạo khác: 2000-3000/năm
 Giai đoạn 2025- 2030:
- Ngành Dược trình độ cao đẳng: 1500-2500/ năm
- Ngành Kỹ thuật Dược: 100-200/ năm
- Ngành Quản lý, huấn luyện sức khỏe: 1000- 2000/năm
- Dược sỹ đại học: 100 - 200 / năm
- Các loại hình đào tạo khác: 2000-3000/năm
6. Hình thức đào tạo
- Chính quy
- Liên thông
- Văn bằng 2
- Đào tạo nâng cao, Đào tạo lại, Đào tạo liên tục
- Đào tạo thường xuyên
- Đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến

 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook