//

Ban Giám Hiệu

 
Hiệu trưởng
TS. Trần Bá Kiên
 
 
 Phó Hiệu trưởng
Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhài    
             
  
Phó Hiệu trưởng
Ths Bùi Xuân Khoa
 
    
 
DANH SÁCH CÁC VỊ TRONG BAN GIÁM HIỆU TIỀN NHIỆM
 
I. CÁC VỊ HIỆU TRƯỞNG TIỀN NHIỆM

TT Họ tên Tên trường  Giai đoạn
1 Huỳnh Nựu  Trung học chuyên nghiêp Dược  1965 - 1969
Lê Thanh Tùng  Trung học chuyên nghiệp Dược  1970- 1981
3 Phạm Thị Ngân Trung học kỹ thuật Dược - TW 1982
4 Hoàng Công Sỹ Trung học Dược - Bộ Y tế  1983 - 2004 
Lê Văn Hiền Cao đẳng Dược TW - HD 2005 - 2010
6 Nguyễn Thị Hường Cao đẳng Dược TW - HD 2010 - 2020
 
 II. CÁC VỊ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TIỀN NHIỆM

TT Họ tên Tên trường  Giai đoạn 
Đỗ Quý Diệm  Trung học chuyên nghiệp Dược  1965 - 1973
2 Trần Kim Thế  Trung học chuyên nghiệp Dược  1967 - 1975 
3 Nguyễn Chúc Trung học kỹ thuật Dược - TW 1978 - 1981
4 Nguyễn Ngọc Bích  Trung học kỹ thuật Dược - TW 1981 - 1983
5 Nguyễn Đức Lộc  Trung học Dược - Bộ Y tế 1981 - 2002
6 Bùi Đức Dũng  Trung học Dược - Bộ Y tế 1984 - 1999
7 Nguyễn Huy Công  Cao đẳng Dược TW - HD 1999 - 2009

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook