//

Phiếu đăng ký tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp, văn bằng 2

 • Ngành Dược
Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Cao đẳng Dược chính quy:

https://drive.google.com/file/d/1R2P7Ty6RJA_-6xnj_mTfHtXUo3M1D5db/view?usp=drive_link

Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Cao đẳng Dược Liên thông:

https://drive.google.com/file/d/1reNTHmJNPaaUOrRjjjKZNSZ7XxKXWAvj/view?usp=drive_link

Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Cao đẳng Dược Văn bằng 2:

https://drive.google.com/file/d/1_lp1u1gOAVA_X62XlHA4c1b3UXcOGp-F/view?usp=drive_link


 • Ngành Kỹ thuật Dược
Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Kỹ thuật Dược trình độ Cao Đẳng:

https://drive.google.com/file/d/1HkYGXTjcTMRIqgqCIVukYQho4cr2eNj4/view?usp=drive_link

Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Kỹ thuật Dược trình độ Trung cấp:

https://drive.google.com/file/d/1is5Ln50PgX3wT2UkRjUL2j7_61e1vQUB/view?usp=drive_link


 • Ngành Quản lý, huấn luyện sức khỏe
Phiếu đăng ký Xét tuyển Ngành Quản lý, huấn luyện sức khỏe trình độ Cao đẳng:

https://drive.google.com/file/d/1fxXbWGG_xYxs0seN61XtrQ-Adk828nJy/view?usp=sharing

Phiếu đăng ký Xét tuyển Ngành Quản lý, huấn luyện sức khỏe trình độ Trung cấp:

https://drive.google.com/file/d/1W1DyaB8xW6qNuq4h4cIbAVxv0aC_oiIv/view?usp=sharing

Phiếu đăng ký Xét tuyển Ngành Quản lý, huấn luyện sức khỏe trình độ Sơ cấp:


https://drive.google.com/file/d/1rvIBem-z7YAyHdLtP6Lg3SynAkiYd_-E/view?usp=sharingTHÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook