//

TB VV MỞ KHÓA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN CẤP CHỨNG CHỈ CHĂM SÓC DA THẨM MỸ CƠ BẢN VÀ CHĂM SÓC DA THẨM MỸ NÂNG CAOTHÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  •  
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook