Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐU, ngày 08/12/2020 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều ngày 12/12/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức đang sinh hoạt, công tác tại Nhà trường.
Thay mặt Đảng bộ, Ban Giám hiệu, TS. Nguyễn Thị Hường - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu triển khai, trực tiếp truyền đạt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 phần: Chủ đề Đại hội; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số điểm mới lớn trong Nghị quyết.
Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị được xác định là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương". Với chủ đề trên, Đại hội xác định những nội dung chủ yếu và mới về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Tại Hội nghị, TS Nguyễn Thị Hường đề nghị trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường tiếp tục triển khai thảo luận tại Chi bộ, quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức cần nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của từng đơn vị, phòng, bộ môn và các cá nhân trong toàn trường; xác định việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên, viên chức; yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, viên chức viết bài thu hoạch thể hiện sự nhận thức sâu sắc và nắm chắc những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá được xác định trong Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất trong ý chí, thay đổi tư duy, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực, hành động quyết liệt để vượt qua khó khăn, thách thức tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội./.
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook