Thông báo về việc tuyển sinh văn bằng 2 Dược sĩ cao đẳng, trung cấp năm 2018

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC

TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG

Số: 71 TS - CĐD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Dương, ngày  30  tháng 01 năm 2018

              V/v tuyển sinh đào tạo văn bằng 2

                         DSCĐ, TC năm 2018                                    

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng 2 Dược sĩ cao đẳng, trung cấp

năm 2018

 

Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương thông báo về việc tuyển sinh văn bằng 2 dược sĩ cao đẳng, trung cấp ngành Dược năm 2018 như sau:

1. Dược sĩ cao đẳng văn bằng 2

          1.1. chỉ tiêu: 50 chỉ tiêu

          - Thời gian đòa tạo: 18 tháng/khóa học (học thứ 7, chủ nhật)

          1.2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ cao đẳng trở lên

          1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THPT lớp 12, căn cứ tổ hợp môn A00 (Toán, Lí, Hóa) hoặc B00 (Toán, Hóa, Sinh).

2. Dược sĩ trung cấp văn bằng 2

          2.1. chỉ tiêu: 50 chỉ tiêu

          - Thời gian đòa tạo: 12 tháng/khóa học (học thứ 7, chủ nhật)

          2.2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ trung cấp trở lên

          2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THPT lớp 12, căn cứ điểm Toán, Hóa.

          3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển:

          + Phiếu đăng kí tuyển sinh văn bằng 2 năm 2018 theo mẫu của nhà trường (tải hồ sơ đăng kí dự tuyển tại:
https://drive.google.com/open?id=1vXrTLtxKR8JF05l-KhS-9et4JX4tXmNs )

          + Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT (bản photo công chứng)

        + Bằng tốt nghiệp và bảng điểm ngành đào tạo khối sức khỏe đã tốt nghiệp (bản photo công chứng)

          + 2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người

4. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển :

+ Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 01/02/2018 đến 30/08/2018.

+ Dự kiến xét tuyển: tháng 09 năm 2018.

        5. Học phí: Sau khi trúng tuyển và nhập học Sinh viên phải đóng học phí theo quy định hiện hành.

          Lệ phí nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

          Hồ sơ đăng kí xét tuyển và lệ phí xét nộp tại: Phòng tuyển sinh, Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương.

          Địa chỉ: số 324 - Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - Tp. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương, SĐT: 02203.890.944; 0961.384.466; 0961.394.499.

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG         

Nơi nhận:                                                                                 

- Ban giám hiệu

 - Website Trường

 - Lưu ĐT                                                                                                                                       

                                                                                                          (Đã kí)                

 

                                                                                                         TS. Nguyễn Thị Hường

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook