Thông báo về việc tuyển sinh dược sĩ cao đẳng hệ liên thông năm 2018

 

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC

TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG

Số: 70 TS - CĐD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày  30 tháng 01 năm 2018 

              V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ

             hệ vừa làm vừa học  năm 2018

                                                                              

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo dược sĩ cao đẳng hệ liên thông

năm 2018

 

Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương thông báo về việc tuyển sinh dược sĩ cao đẳng liên thông hệ vừa làm vừa học ngành Dược năm 2018 như sau:

          1. Chỉ tiêu: 150 chỉ tiêu

          - Thời gian đào tạo: 18 tháng/khoá học (học vào thứ 7, chủ nhật)

          2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đó tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp.

       3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển các môn: Toán, Hóa lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn Dược sĩ trung cấp

          4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển:

          + Phiếu đăng kí tuyển sinh cao đẳng liên thông năm 2018 theo mẫu của nhà trường (tải hồ sơ đăng kí dự tuyển tại: https://drive.google.com/openid=1pADOarjvlj6dtaoexWmplV6aIvCw4uum )

          + Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT (bản photo công chứng)

          + Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Dược sĩ trung cấp (bản photo công chứng)

          + 1 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người

5. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển :

+ Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 01/07/2018 đến 30/09/2018.

+ Dự kiến xét tuyển: tháng 10 năm 2018.

       6. Học phí: Sau khi trúng tuyển và nhập học Sinh viên phải đóng học phí theo quy định hiện hành.

          Lệ phí nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển: 150.000 đồng/hồ sơ (

          Hồ sơ đăng kí thi tuyển và lệ phí thi nộp tại:………………………………..

……………………………………………………………………………………

          Hoặc nộp tại trường theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương, số 324 - Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - Tp. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

          (Lịch thi nhà trường sẽ thông báo trên website: http://duoctu-hd.edu.vn)

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG    

Nơi nhận:                                                                                 

- Ban giám hiệu
- Website Trường
 - Lưu ĐT                                                                                                                        

(Đã kí)              

                                                                                                                                               

 

                                                                                      TS.Nguyễn Thị Hường

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook