Thông báo v/v tuyển sinh dược sĩ cao đẳng liên thông năm 2019

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC

TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Số: ……/TB-CĐD

V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ

hệ vừa làm vừa học năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 


Hải Dương, ngày … tháng … năm 2019

 
THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh dược sĩ cao đẳng liên thông năm 2019

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương thông báo về việc tuyển sinh dược sĩ cao đẳng liên thông hệ vừa làm vừa học ngành Dược năm 2019 như sau
1. Chỉ tiêu: 100 chỉ tiêu

-         Thời gian đào tạo: 24 tháng/khóa học (học vào thứ 7, chủ nhật)

     2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp.
3.  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo: Điểm môn Toán, Hóa lớp 12 THPT; điểm thi tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp môn lý thuyết chuyên môn.
4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Phiếu đăng ký tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông năm 2019 theo mẫu của nhà trường tại đây.

Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT (bản photo công chứng).

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Dược sĩ trung cấp (bản photo công chứng).

1 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
5. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển:

Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 10/3/2019 đến 30/4/2019.

Dự kiến xét tuyển: Tháng 4/2019.

6.   Học phí: Sau khi trúng tuyển và nhập học Sinh viên phải đóng học phí theo quy định hiện hành.
          Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: 150.000 đồng/hồ sơ.
          Nộp hồ sơ theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh – Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Số 324 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 

Nơi nhận:

     Ban giám hiệu;

     Websir Trường;

      Lưu ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hường

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook