Thông báo: NHẬP HỌC LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VLVH

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC
TRUNG ƯƠNG – HẢI DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
Số:        /TB-CĐD Hải Dương, ngày       tháng      năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v nhập học lớp Cao đẳng liên thông VLVH
 
Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh, Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương thông báo về việc nhập học cho các học viên trúng tuyển lớp cao đẳng liên thông VLVH như sau:
Thời gian nhập học: Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 30/9/2018.
Địa điểm nhập học và học
          Giảng đường 2.3 trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
Thời gian bắt đầu học: 07 giờ 30 phút ngày 07/10/2018.
Hồ sơ nhập học bao gồm
 • Học bạ THPT (Bản chính).
 • Bằng tốt nghiệp THPT (Bản chính).
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp dược hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản chính).
 • Bảng điểm trung cấp dược (Bản chính).
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước (để kiểm tra).
 • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu nhà trường).
Kinh phí học tập
 • Học phí thu theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP: 7.425.000 đồng/kỳ/5 tháng.
 • Tiền tài liệu giáo trình: 860.000 đồng/khóa học.
 • Thu phí khác (làm thẻ sinh viên, lệ phí nhập học,....): 200.000 đồng.
 
Nơi nhận:
 • Ban giám hiệu;
 • CVHT, học viên (thực hiện);
 • Lưu: ĐT, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
                    
TS. Nguyễn Thị Hường

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook