Thông báo mở khóa lớp" Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược"

Click here: http://duoctu-hd.edu.vn/thong-bao-v-v-mo-khoa-dao-tao-cap-nhat-kien-thuc-chuyen-mon-ve-duoc.htm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook