Sứ mệnh lịch sử, Mục tiêu, Quy mô đào tạo

1. Sứ mạng
 
Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương là cơ sở đào tạo công lập, có sứ mạng tiên phong trong đào tạo đội ngũ nhân lực Dược trình độ Cao đẳng  có chất lượng cao, giỏi về tay nghề và có đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với nhu cầu xã hội, có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế;  là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh  và dịch vụ trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 
 
 
2. Mục tiêu phát triển
 
a/  Mục tiêu chung
- Xây dựng phát triển Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đến năm 2025 thành trường chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực, có nghề dược là nghề trọng điểm cấp quốc gia; tiến tới cấp khu vực và hội nhập quốc tế.
- Đến năm 2035 thành lập Trường đại học Dược ứng dụng.


 
b/  Mục tiêu cụ thể
- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, lĩnh vực  đào tạo dược nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.
-  Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, gắn với thực hành nghề nghiệp.
-  Đến năm 2025 thực hiện đánh giá ngoài, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng.
-  Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên theo tiêu chuẩn, tiêu chí của trường chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
- Hội đồng trường quản lý hiệu quả các hoạt động của nhà trường theo đề án đã được phê duyệt. 
- Xây dựng nguồn lực tài chính tiến tới tự chủ 50% vào năm 2025.
- Phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển sản xuất, phục vụ cho đào tạo, rèn luyện kĩ năng nghề cho người học gắn với thực hành nghề nghiệp.
- Đến năm 2023 thành lập Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực để phối hợp đào tạo thực hành cho người học, gắn đào tạo với thực tế nghề nghiệp. Đào tạo theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu của doanh nghiệp và theo địa chỉ gắn với thực hành và việc làm của người học sau tốt nghiệp.
- Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế với các trường, các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp trong khu vực, tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và tham gia dự án với các trường trong khu vực ASEAN và quốc tế.
- Hỗ trợ việc làm cho người học sau tốt nghiệp; ít nhất 80% người học có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo.

 
3. Quy mô đào tạo
 
Trường Cao đẳng Dược TW- Hải Dương đào tạo các ngành nghề.Quy mô  đào tạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển:
 
Giai đoạn 2011- 2015:
- Dược sỹ Cao đẳng hệ Chính Quy: 600 - 1000 / năm
- Dược sỹ Cao đẳng liên thông từ Trung cấp: 700- 1000 / năm
- Dược sỹ Trung cấp: 500- 1000 / năm
- Dược sỹ đại học: 70 -150 / năm
- Các loại hình đào tạo khác: 500-700/năm
 
Giai đoạn 2016- 2020:
- Dược sỹ đại học: 100 -150 / năm
- Dược sỹ Cao đẳng hệ Chính Quy: 1000 - 1500 / năm
- Dược sỹ Cao đẳng liên thông (từ Trung cấp): 800 - 1500 / năm
- Dược sỹ Trung cấp: 500 - 800 / năm
- Các loại hình đào tạo khác: 400 - 500 / năm

4. Hình thức đào tạo
- Chính quy
- Liên thông
- Đào tạo nâng cao, Đào tạo lại
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook