Phòng Tổ chức cán bộ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức bộ máy; quy hoạch và quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế trong Trường.
 • Thực hiện công tác quy hoạch và quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động;
 • Thực hiện công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý và sử dụng cán bộ;
 • Thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương; khen thưởng, kỷ luật;
 • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, công tác pháp chế.


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”
 • Đ/c Trần Hải Ưng được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm 2010, 2015 và được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen năm 2012


III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 1.  Ths Trần Hải Ưng, Trưởng Phòng
 2.  Ths Trịnh Thị Bích Thảo, chuyên viên
 3.  Ths Trần Hải Duyên, chuyên viên

Ths Trần Hải Ưng, Trưởng Phòng


Ths Trịnh Thị Bích Thảo, chuyên viênTHÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook