Phòng Tổ chức cán bộ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1) Chức năng:
 Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và thực hiện công tác tổ chức bộ máy; quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động; chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế trong Trường.
          2) Nhiệm vụ.

a. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng bộ máy và tổ chức điều hành trong Trường, các nội quy, quy định về quản lý cán bộ viên chức, bảo vệ bí mật Nhà nước phù hợp với các quy định của cấp trên và điều kiện thực tiễn của nhà trường.
b. Thực hiện công tác quy hoạch và quản lý đội ngũ viên chức và người lao động;
c. Thực hiện công tác cán bộ, tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý và sử dụng cán bộ khen thưởng và kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động trong Trường.
d. Thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, phụ cấp theo lương; về bảo hiểm xã hội (hưu trí, mất sức, thôi việc, tử tuất, tai nạn lao động...).
e. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của cán bộ viên chức, người lao động trong Trường, bổ sung lý lịch hàng năm; thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng viên chức theo quy định.
f. Phối hợp với Đảng ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.
g. Thực hiện công tác an toàn lao động, công tác pháp chế.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”, phòng Tổ chức cán bộ được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen năm 2018.
- Đồng chí Trần Hải Ưng được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm 2010, 2015; được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen năm 2017, 2021 và được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen năm 2012, 2020.
- Đồng chí Trần Thị Hải Duyên được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen năm 2021.
III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- ThS. Bùi Xuân Khoa, quản lý phòng
- ThS. Trần Hải Ưng, chuyên viên
- ThS. Trịnh Thị Bích Thảo, chuyên viên
- ThS. Trần Hải Duyên, chuyên viên

 


ThS. Bùi Xuân Khoa, quản lý phòng
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook