Phòng Tài chính Kế toán

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán của nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch về hoạt động tài chính, kế toán; dự toán thu, chi  theo quy định.
 • Thực hiện các nghiệp vụ về tài chính, kế toán theo quy định.
 • Giám sát các khoản thu, chi tài chính; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản trong nhà trường.


II.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Phòng được Nhà trường công nhận là tập thể lao động tiên tiến.
   

IIII. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:              

 1. Bà Bùi Kim Dung , phó trưởng phòng/phụ trách phòng
 2. Bà Lê Thị Thu Bình
 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Duyên
 4. Bà Nguyễn Thị Lan Phương
 5. Bà Nguyễn Thị Nga

 


 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook