Phòng Quản trị

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà trường.
 • Giám sát các dự án, công trình xây dựng; tổ chức sửa chữa lớn, nhỏ; đảm bảo cơ sở hạ tầng cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
 • Đảm bảo duy trì điện, nước ổn định phục vụ công tác giảng dạy, học tập.
 • Quản lý hồ sơ sức khoẻ của cán bộ viên chức, người lao động; thực hiện công tác y tế trường học đối với HSSV; đảm bảo vệ sinh môi trường.


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
 • Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2010 và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân năm 2010; được Liên đoàn lao động Việt nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2011 và được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen năm 2012.


III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 1. Ông Nguyễn Quang Tuấn , Trưởng Phòng
 2. Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó trưởng phòng
 3. Ông Lã Ngọc Viên
 4. Ông Vũ Đức Cảnh
 5. Ông Quách Hoàng Minh

 
Ông Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng PhòngÔng Nguyễn Văn Quyết, Phó trưởng phòng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook