Phòng Quản trị

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà trường.
 • Giám sát các dự án, công trình xây dựng; tổ chức sửa chữa lớn, nhỏ; đảm bảo cơ sở hạ tầng cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
 • Đảm bảo duy trì điện, nước ổn định phục vụ công tác giảng dạy, học tập.
 • Quản lý hồ sơ sức khoẻ của cán bộ viên chức, người lao động; thực hiện công tác y tế trường học đối với HSSV; đảm bảo vệ sinh môi trường.


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
 • Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2010 và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân năm 2010; được Liên đoàn lao động Việt nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2011 và được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen năm 2012.


III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 1. Bà Nguyễn Thị Hường, Phụ trách phòng
 2. Ông Lã Ngọc Viên
 3. Ông Vũ Đức Cảnh
 4. Ông Quách Hoàng Minh

 


Bà Nguyễn Thị Hường, Phụ trách phòngTHÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook