Phòng Quản trị - Trang thiết bị

​I. CHỨC NĂNG
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Theo dõi và quản lý vật tư hoá chất chung của nhà trường theo qui định.

II. NHIỆM VỤ
1. Lập kế hoạch dự trù hàng năm, hàng quý, liên hệ mua sắm vật tư ( dụng cụ thủy tinh, hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh vật phẩm…), các thiết bị phục vụ cho giảng dạy học tập, Trung tâm sản xuất kinh doanh dược và nghiên cứu khoa học theo qui định.
2. Nhập kho, sắp xếp kho tàng, bảo quản đảm bảo chất lượng, an toàn theo đúng chế độ chuyên môn và quy chế của Nhà nước.
3. Duyệt dự trù, cấp phát đúng nhu cầu thực tập và nghiên cứu khoa học của các bộ môn, đơn vị theo quy định hiện hành. Lập sổ sách theo dõi vật tư theo đúng nguyên tắc và chế độ nhà nước quy định, thanh quyết toán kịp thời về sử dụng các vật tư. Kiểm kê định kỳ và đề xuất thanh xử lý theo quy định.
4. Soạn thảo hợp đồng, lập phương án phân phối trình Ban giám hiệu duyệt, tổ chức tiếp nhận thiết bị. Phối hợp với bộ môn, đơn vị liên quan triển khai lắp đặt, vận hành, đào tạo, bàn giao, lập hồ sơ và nội quy sử dụng thiết bị. Theo dõi bảo hành thiết bị và tham mưu cho BGH xây dựng hợp đồng bảo trì đối với những thiết bị có yêu cầu.
5. Tổ chức kiểm tra kỹ thuật thiết bị đề xuất thanh xử lý tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng đến hoặc không còn sử dụng được.
6. Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý dược, vật tư của các bộ môn, đơn vị trong trường.
7.  Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt và tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.
8.  Mua sắm vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bàn ghế, tủ các loại phục vụ công tác đào tạo.
9.  Sửa chữa bàn ghế, tủ.
10. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 • Ths. Nguyễn Tân An, Trưởng phòng
 • Ds. Đặng Minh Thúy
 • DSTC. Lã Quang
 • CN. Nguyễn Tiến Khoa
 • CN. Hoàng Thị Sâm
 • Quách Hoàng Minh
 • Vũ Đức Cảnh 
 • Lã Ngọc Viên
Ths. Nguyễn Tân An, Trưởng Phòng
 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook