Phòng Quản lí KHCN & Hợp tác QT

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), và Hợp tác quốc tế (HTQT) của Trường. 
- Xây dựng kế hoạch về hoạt động NCKH; giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch NCKH trong Nhà trường.
- Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) của Nhà trường. 
-  Tham gia thực hiện các Dự án của nhà trường
- Tham gia các Hội nghị Khoa học về Y dược trong và ngoài nước.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
- Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động xuất sắc".
- TS. Trần Bá Kiên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế và được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen các năm: 2011, 2013, 2015, 2017. Đạt giải ba trong Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương 2014 và đạt giải ba trong Hội thi Khoa học Công nghệ Côn Sơn 2016.
- TS. Nguyễn Thị Đông đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế và được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen các năm: 2015, 2017. Đạt giải ba trong Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương 2014, đạt giải ba trong Hội thi Khoa học Công nghệ Côn Sơn 2016 và đạt giải nhất trong Hội nghị Khoa học các trường Đại học Y dược toàn quốc  năm 2012, hướng dẫn sinh viên tham dự Hội nghị Khoa học các trường Đại học Y dược toàn quốc  năm 2014 đạt giải ba.

III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

  1. TS. Trần Bá Kiên, Phó hiệu trưởng - Trưởng phòng
  2. Ths. Vương Thị Liên

 



TS. Trần Bá Kiên, Trưởng phòng



 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook