Phòng Quản lí KHCN & Hợp tác QT

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), và hợp tác quốc tế (HTQT) của Trường. 
 • Xây dựng kế hoạch về hoạt động NCKH; giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch NCKH trong Nhà trường.
 • Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) của Nhà trường. 


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động xuất sắc".
 • Đồng chí Trần Bá Kiên được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen các năm: 2012, 2013 và 2015.
 • Đồng chí Đinh Thị Hải Bình được Bộ trưởng Bô Y tế tặng bằng khen năm 2015. 


III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

 1. TS. Trần Bá Kiên, Phó hiệu trưởng - Trưởng phòng
 2. Ths. Nguyễn Thị Đông, Phó trưởng phòng
 3. Ths. Vương Thị Liên
 4. Ths. Trần Quang Tuấn
 5. Ths. Nguyễn Thị Hoài Giang


TS. Trần Bá Kiên, Trưởng phòngThs. Đinh Thị Hải Bình, Phó trưởng phòng 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook