Phòng Kế toán

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán của nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch về hoạt động tài chính, kế toán; dự toán thu, chi  theo quy định.
 • Thực hiện các nghiệp vụ về tài chính, kế toán theo quy định.
 • Giám sát các khoản thu, chi tài chính; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản trong nhà trường.


II.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Phòng được Nhà trường công nhận là tập thể lao động tiên tiến.
   

IIII. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:              

 1. Bà Bùi Kim Dung, Trưởng phòng
 2. Bà Lê Thị Thu Bình
 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Duyên
 4. Bà Nguyễn Thị Lan Phương
 5. Bà Nguyễn Thị Nga

 

Bà Bùi Kim Dung, Trưởng phòng

 


 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
 • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook