Phòng Đào tạo

I. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường.
 • Tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về công tác đào tạo;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy – học; kế hoạch thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; tổ chức thực hiện công tác thực tế cơ sở; thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở ngoài trường.

II.  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Tập thể phòng liên tục được được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”; được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen: giai đoạn 2000 – 2005; năm học 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2012 – 2013 và năm 2015 .
 • Đồng chí Nguyễn Thị Dịu được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2015.


III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 1. Ths. Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng
 2. Ds. Đặng Xuân Nguyên
 3. Ds. Phạm Trung Kiên              
 4. DsCĐ. Nguyễn Thị Mai Anh
 5. DsCĐ. Đỗ Thị Dung


Ths. Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook