Phòng Công tác HS – SV

I. Chức năng, nhiệm vụ
- Phòng Công tác học sinh, sinh viên được thành lập theo Quyết định số: 179/QĐ-CĐD, ngày 02 tháng 7 năm 2009. (Trước đây là phòng Công tác học sinh - năm 2002).
Cùng với sự hình thành và phát triển 55 năm của nhà trường, phòng Công tác HSSV đã và đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Chức năng
- Tham mưu, đề xuất và giúp cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ công tác HSSV trong Nhà trường.
- Tổ chức, thực hiện, giúp đỡ người học: Học tập, rèn luyện.  
- Thực hiện các chế độ chính sách cho HSSV, tổ chức, hướng dẫn HSSV tham gia các hoạt động chính trị xã hội; quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định.
2. Nhiệm vụ
- Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền: Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tuyên truyền phổ biến pháp luật; tạo điều kiện, giúp đỡ HSSV phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của ĐCS Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; Giáo dục thể chất...
- Công tác quản lý HSSV: Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định; thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến HSSV; theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của HSSV; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV; quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.
- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho HSSV. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu Nhà trường.
- Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với HSSV: Tư vấn cho HSSV xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện; giáo dục kỹ năng mềm; thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV; tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên.
- Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về HSSV, thực trạng việc làm của HSSV sau khi tt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

II. Các cán bộ đương nhiệm  
TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Vũ Thị Hà 30/10/1979 Phó trưởng,
phụ trách phòng
0912.838.790 vuhadhd@gmail.com
2 Nguyễn Văn Mẫu 23/4/1980 Phó trưởng phòng 0912.172.688 nguyenvanmau@gmail.com
           
3 Tăng Thị Dung 25/7/1991 Nhân viên 0986.662.507 dung.250791@gmail.com
4 Hoàng Thị Quỳnh Ngân 19/3/1991 Nhân viên 0374.635.536 hoangquynhngan91@gmail.com
                                                                                                                      
III. Những thành tích nổi bật của đơn vị
1. Tập thể:
- Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” và “Tập thể Lao động xuất sắc”;
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng các năm: 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 và 2015.
- Danh hiệu Tập thể LĐXS của Bộ trưởng BYT tặng do đã có thành tích XS thực hiện nhiệm vụ công tác Y tế năm học 2018 - 2019, tháng 11/2019
2. Cá nhân:

Đồng chí Vũ Thị Hà - Phó trưởng phụ trách phòng

- Giáo viên dạy giỏi cấp Trường: Năm học 2004 - 2005, Năm học 2015 - 2016
- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua: Năm học 2004 - 2005, 2010 - 2011, 2015 - 2016
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, tháng 8/2016
- Bằng khen của Ban chấp hành CĐYT VN, tháng 4/2017
- Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Tỉnh Hải Dương, tháng 10/2017

 
Đồng chí Vũ Thị Hồng Vân - Nhân viên phòng CTHSSV

- Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM, tháng 11/2015
- Bằng khen của BCH Đoàn TNCS HCM tỉnh Hải Dương, tháng 6/2017
- Bằng khen của BCH Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương, tháng 8/2018
- Bằng khen của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tháng 10/2018
- Bằng khen của BCH Công đoàn Y tế Việt Nam, tháng 01/2020
- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua: Năm học 2018 – 2019

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Ngân - Nhân viên phòng CTHSSV

 
- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2018 - 2019” của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hải Dương.
- Giấy khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2018 - 2019” của Ban Chấp hành Đoàn trường CĐ Dược TW Hải Dương.
- Bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020” của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hải Dương.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nam, nguyên là trưởng phòng CTHSSV: được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm: 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 và 2015. Thủ tướng CP tặng Bằng khen năm 2012


 
Đồng chí Vũ Thị Hà - Phó trưởng phụ trách phòng 

 

 
Đồng chí Nguyễn Văn Mẫu - Phó trưởng phòng CTHSSV
 


 
 
 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook