Phòng Công tác HS – SV

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác HSSV trong nhà trường.
 • Tổ chức, thực hiện giúp đỡ HSSV trong học tập, rèn luyện.
 • Thực hiện các chế độ chính sách cho HSSV, tổ chức, hướng dẫn HSSV tham gia các hoạt động chính trị xã hội; quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định.
   

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

 • Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” và “ Tập thể Lao động xuất sắc”; được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm: 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 và 2015.
 • Đồng chí Nguyễn Văn Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm: 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 và 2015.
   

III. CÁC BÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 1. Bà Vũ Thị Hà - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng
 2. Bà Vũ Thị Hồng Vân
 3. Ông Nguyễn Văn Mẫu
 4. Bà Tăng Thị Dung
 5. Bà Nguyễn Thị Trang
 6. Bà Hoàng Thị Quỳnh Ngân
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook