Phiếu đăng ký tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp, văn bằng 2

Các phiếu đăng ký xét tuyển:
https://drive.google.com/open?id=1AoCGG0JmY-Hq69NNmL6kd2bfQ0EDaXh-

 • Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Cao đẳng Chính Quy: 
https://drive.google.com/file/d/1CW_P_GazIFe8XvpbJsBbzSi7rFwQ3rVB/view?usp=sharing
 • Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Cao đẳng Liên thông: 
https://drive.google.com/file/d/1nuNcbgRjqFS5y1L_pB2KbOURQBu5OG1r/view?usp=sharing
 • Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Trung cấp:
https://drive.google.com/open?id=1HqrKyxsWpaTlgywSJ9iz5k--jAxRIKDM
 • Phiếu đăng ký Xét tuyển hệ Văn bằng 2: 
https://drive.google.com/open?id=122PAUov5nSv7RG-6bmAE5d4v0A-LE82p
 • Phiếu đăng ký khóa học " Đào tạo, cập nhất kiến thức chuyên môn về Dược"
https://drive.google.com/file/d/1gDQQ9_o0QwRjFlRQ4H9eoEPMr_JGTPx9/view
 • Sơ yếu lý lịch
https://drive.google.com/file/d/106iFTJ6VczPnGoIwnnZWaX4B07KdAH5M/view?usp=sharing
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
 • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook