Phiếu đăng ký “Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược”

Click here: http://duoctu-hd.edu.vn/phieu-dang-ky-khoa-hoc-dao-tao-cap-nhat-kien-thuc-chuyen-mon-ve-duoc.htm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook