Lịch thi KTHP Lý thuyết Khóa 10 - Thi lần 2 - Kỳ 5 DSCĐ CQ

Click here: http://duoctu-hd.edu.vn/lich-thi-kthp-ly-thuyet-khoa-10-thi-lan-2-ky-5.htm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook