Lịch học/thi lớp 9A Đợt 3 Kỳ 1, Đợt 1 kỳ 2 DSCĐ LT

Click here: http://duoctu-hd.edu.vn/lich-hoc-thi-lop-9a-lien-thong-vlvh-dot-3-ky-1-dot-1-ky-2.htm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook