KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT DSCĐ_CQ KHÓA 10 - THI LẦN 1 - KỲ II (Điều chỉnh và thay thế kế hoạch 294 ngày 21/5/2018)


Không có văn bản thay thế tự động nào.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook