Hướng dẫn bộ môn chấm tự luận trên phần mềm Test solution

Truy cập trang web: duoctu-hd.edu.vn chọn mục “Thi online” hoặc truy cập trang  https://hccptest.vn.
Tên đăng nhập/ mật khẩu: do Admin cung cấp
Click chọn dấu gạch ngang         

Click chọn Chấm thi & báo cáo
Click chọn mục Chấm thi
Khung bên phải hiển thị danh sách môn cần chấm.
Chọn nút Danh sách môn thi. ví dụ:Giáo viên có 2 lần chấm: click chọn nút chấm lần 1 hoặc chấm lần 2Giao diện tiếp theo hiển thị danh sách bài thi của sinh viên dựa trên số phách. Click chọn nút Chấm thiGiáo viên cho điểm vào ô Điểm à click nút Lưu điểm và chọn Ok để xác nhận.
Click nút Quay lại để chấm bài thi tiếp theo
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook