Hội nghị lần thứ nhất Công Đoàn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Công đoàn nhà trường đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng 07 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

        Hội nghị đã nghe Thạc sĩ Đinh Thị Ngọc Bích – Trưởng bộ môn Khoa học cơ bản, Triệu tập viên thay mặt Ban Chấp hành báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội, thông qua Đề án nhân sự các chức danh và thông qua Danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chấp hành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022 giới thiệu.

 


Thạc sĩ Đinh Thị Ngọc Bích thông qua chương trình Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn, Hội nghị đã tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Trường. Kết quả cụ thể như sau: Đồng chí Đinh Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Chủ tịch (với số phiếu 7/7, đạt 100%); đồng chí Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Phó Chủ tịch ( với số phiếu 7/7, 100%). Hội nghị tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường. Kết quả cụ thể như sau: Đồng chí Nguyễn Văn Quyết – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Từ Thị Minh Phương - Ủy viên Ủy ban kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Hường - Ủy viên Ủy ban kiểm tra.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thay mặt lãnh đạo nhà trường chúc mừng thành công của Đại hội Công đoàn Trường khóa XXVII (nhiệm kỳ 2023- 2025), chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa XXVII, chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra vừa được Hội nghị bầu. Đồng thời Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tích cực của các đồng chí trong Ban Chấp hành, đề nghị các đồng chí tiếp tục luôn nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của mình để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của Công đoàn, đó là: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động; đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua; giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ, giới thiệu những công đoàn viên ưu tú vào Đảng; làm tốt công tác phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền để chăm lo và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

 


Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đến dự và chỉ đạo Hội nghị

 

Đồng chí Đinh Thị Ngọc Bích thay mặt Ban Chấp hành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy và ban lãnh đạo nhà trường tới hoạt động Công đoàn và xin hứa kế thừa những thành công, kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, quyết tâm xây dựng Công đoàn Trường ngày càng vững mạnh, thành một khối đoàn kết, thống nhất, thường xuyên đổi mới hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

 

Kết thúc Hội nghị, 100% các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung của Hội nghị. Tin tưởng  rằng với sự đoàn kết thống nhất, Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028 và toàn thể đoàn viên Công đoàn Trường sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

 

                                                                            ~ Hải Duyên~

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook