Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa XII

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII

 

Thực hiện Kế hoạch số 79 – KH/TH.U ngày 16/11/2019 của Thành ủy Hải Dương, về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Chiều ngày 04/01/2019, Đảng uỷ Trường CĐ Dược Trung ương Hải Dương long trọng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Trần Ưng, Le Ha và Đông Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Toàn cảnh của Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Ngô Bá Khang uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Dân Vận Thành ủy Hải Dương đồng thời cũng là báo cáo viên trực tiếp của Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – phó trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Dương; Các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội HSSV và các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ cũng về dự hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Bá Khang truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thông qua Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019. Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp thêm cho mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn, để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới.

 Đảng ủy trường Cao đẳng Dược Trung Ương Hải Dương đề nghị các chi bộ, các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động trong Trường tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 

 

    ~ Ngọc Bích ~
 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Giang Anh, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: Trần Ưng, trong nhà
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook