Giới thiệu Phòng đào tạo

I. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường.
 • Tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về công tác đào tạo;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy – học; kế hoạch thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; tổ chức thực hiện công tác thực tế cơ sở; thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở ngoài trường.

II.  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Tập thể phòng liên tục được được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”; được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen: giai đoạn 2000 – 2005; năm học 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2012 – 2013 và năm 2015 .
 • Đồng chí Nguyễn Thị Dịu được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2015.


III. CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

 1. Ths. Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng
 2. Ds. Đặng Xuân Nguyên
 3. Ds. Phạm Trung Kiên              
 4. DsCĐ. Nguyễn Thị Mai Anh
 5. DsCĐ. Đỗ Thị Dung
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
 • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3.890.944
 • Fax: 0220.3.890.486
 • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
 • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook