DS 55 quy trình bảo đảm chất lượng

Danh sách các quy trình bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

TT Tên tài liệu Hệ thống bảo đảm chất lượng Mã số
1.
Quy trình lựa chọn, in sao đề thi kết thúc môn học QT01/KTKĐCL
2.
Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học (nội dung lý thuyết) theo hình thức thi viết QT02/KTKĐCL
3.
Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học (nội dung lý thuyết) theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính QT03/KTKĐCL
4.
Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo QT04/KTKĐCL
5.
Quy trình chỉnh sửa, bổ sung Chương trình đào tạo QT05/KTKĐCL
6
Quy trình đánh giá điểm rèn luyện của HSSV QT06/CTHSSV
7
Quy trình khảo sát việc làm của sinh viên sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp QT07/CTHSSV
8
Quy trình tuyển sinh QT08/ĐT
9
Quy trình Đăng ký khối lượng học tập QT09/ĐT
10
Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo QT10/ĐT
11
Quy trình xét điều kiện dự thi chuyên đề tốt nghiệp QT11/ĐT
12
Quy trình đánh giá kết quả môn học của người học QT12/ĐT
13
Quy trình in và cấp phát văn bằng, chứng chỉ QT13/ĐT
14
Quy trình Khảo sát doanh nghiệp về chương trình đào tạo QT14/ĐT
15
Quy trình lựa chọn giáo trình đào tạo QT15/ĐT
16
Quy trình xét, công nhận tốt nghiệp QT16/ĐT
17
Quy trình viết giáo trình đào tạo QT17/BMQLKTD
18
Quy trình đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp QT18/TCCB
19
Quy trình phúc khảo bài thi kết thúc môn học QT19/KTKĐCL
20
Quy trình buộc thôi học HSSV QT20/CTHSSV
21
Quy trình nhập học QT21/PĐT
22
Quy trình bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên QT22/PĐT
23
Xét duyệt/nghiệm thu đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học cấp trường QT23/QLKHCN&HTQT
24
Thanh toán tiền làm ngoài giờ QT24/TCKT
25
Thanh toán bồi dưỡng làm ngoài giờ QT25/TCKT
26
Thanh toán công tác phí QT26/TCKT
27
Thu học phí QT27/TCKT
28
Thanh toán mua sắm, sửa chữa có giá trị dưới 20 triệu đồng QT28/TCKT
29
Thanh toán mua sắm, sửa chữa có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu QQT29/TCKT
30
Giải quyết chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau QT30/TCCB
31
Giải quyết chế độ hưu trí QT31/TCCB
32
Giải quyết chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản QT32/TCCB
33
Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp QT33/TCCB
34
Giải quyết thôi việc đối với viên chức QT34/TCCB
35
Tiếp nhận học sinh sinh viên khu nội trú QT35/CTHSSV
36
Xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, xét phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức QT36/TCCB
37
Tổ chức thực tập ngoài trường cho sinh viên QT37/ĐT
38
Tổ chức thực hành bù, thực hành lại cho sinh viên QT38/ĐT
39
Xin trở lại học tập của HSSV QT39/CTHSSV
40
Biên soạn và chỉnh sửa đề cương chi tiết môn học QT40/BMNN
41
Xin thôi học của học sinh sinh viên QT41/CTHSSV
42
Soạn giáo án lý thuyết QT42/BMYS
43
Soạn giáo án thực hành QT43/BMHH
44
Thông qua giáo án hàng tuần QT44/BMYS
45
Dự giờ góp ý cho giảng viên QT45/BMYS
46
Soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm QT46/BMNN
47
Chỉnh sửa, bổ sung bộ câu hỏi trắc nghiệm QT47/BMHD
48
Giới thiệu đề thi kết thúc môn học QT48/BMNN
49
Tiếp nhận kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn học của các khóa lớp và  phân công cán bộ coi thi QT49/BMNN
50
Tổ chức thi kết thúc môn học (nội dung thực hành) QT50/BMHD
51
Bảo quản trang thiết bị QT51/BMDL
52
Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị QT52/VT TTB
53
Sửa chữa trang thiết bị QT53/VTTTB
54
Cấp phát vật tư thông dụng QT54/VTTTB
55
Cấp phát vật tư chuyên dụng QT55/VTTTB

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook