Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường được thành lập và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của nhà trường. Trong suốt quá trình 50  năm xây dưng và phát triển của nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường luôn  luôn xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng bộ nhà trường, là lực lượng nòng cốt trong các phong trài thi đua, đặc biệt là phon trào học sinh, sinh viên. Đoàn trường là đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp từ Đảng ủy nhà trường và Tỉnh đoàn Hải Dương.
 
I. NHIỆM VỤ
 
Đoàn TNCS nhà trường góp phần cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, chương trình công tác của BGH nhà trường vào đời sống lao động, học tập và công tác. Là cầu nối giũa nhà trường và đoàn viên, HSSV; định hướng chính trị và tổ chức những hoạt động nhằm xây dựng các phong trào thi đua giảng dạy, học tập, nghiên cứu  khoa học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tệ nạn xã hội, rèn luyện "Sinh viên 5 tốt" vv... qua đó giúp Đoàn viên, HSSV trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, hoàn thiện nhân cách, xung kích đi đầu trong các nhiệm vụ xây dựng nhà trường, xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN.
 
II. BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2017 - 2019
 
BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2013 - 2018
 
III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên" các năm học 2012 - 2013,2013 - 2014; Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện" các năm 2013, 2014.
 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ công nhận “Đơn vị  xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng” năm học 2014 - 2015. UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Hiến máu tình nguyện”   năm 2014.

BCH Tỉnh đoàn Hải Dương tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong Hội thi Olympic Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013”; Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc tại cuộc thi SV Hải Dương 2014”.
 
Ngoài ra, nhiều đoàn viên HSSV đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”  đã được Nhà trường, Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook